Ishfah Seven

Semangat dan Mimpi

Lat Paragraf

<HTML>
<BODY>
<H1>Contoh Pembuatan Paragraf</H1>
<HR>
<P>Paragraf Pertama</P>
<P Align="right">Paragraf Kedua Rata Kanan</P>
<P Align="center">Paragraf Tiga Rata Tengah</P>
<P Align="left">Paragraf Empat Rata Kiri</P>
</BODY>
<?HTML>
JS Shield
Advertisements

Author: Fahmi Ishfah

i am cool, tough, smart, kind and complex

Comments are closed.