Ishfah Seven

Semangat dan Mimpi


Mata dan Hati Manusia

Sahabat, mata adalah panglima hati. Hampir semua perilaku dipicu dari pandangan mata.

Dalam Kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berkata, “Bila dibiarkan mata memandang yang dibenci dan dilarang maka pemiliknya akan berada di tepi jurang bahaya meskipun ia tidak sungguh-sungguh jatuh ke dalam jurang.”

Beliau memberikan nasihat agar tidak menganggap ringan masalah pandangan. Ia juga mengutip sebuah syair yang berbunyi :

Semua peristiwa besar awalnya adalah mata

Lihatlah api besar yang awalnya dari percikan api

Shalafussoleh mengatakan bahwa banyak makanan haram yang bisa menghalangi seseorang untuk mendirikan sholat sunat tahajud di malam hari. Banyak juga memandang kepada yang haram sampai menghalanginya dari membaca Al-Quran. Continue reading

Advertisements